Tìm kiếm

Aluminum Repair Putty PS103 | Mattit Sửa Chữa Nhôm

0 ₫

Là dạng keo epoxy hai thành phần có chứa các hạt nhôm. Dùng để sửa chữa khuôn khôm, điền đầy khuyết tật, rỗng, lỗ khí trong đúc nhôm, máy móc, tàu thủy,… và thiết bị cần màu như...
Mua hàng

Aluminum Putty F 10610 | Mattit Sửa Chữa Nhôm

0 ₫

Aluminum Putty F được dùng để sửa chữa khuôn nhôm, các sản phẩm bằng nhôm bị hư hỏng, nứt, tét, xì thủng hoặc các vật đúc bằng nhôm rỗ bề mặt, bị bọt khí trong quá trình đúc. Giúp...
Mua hàng