Tìm kiếm

Titanium Repair Putty PS110 | Mattit Sửa Chữa Trục Ăn Mòn Tianium

0 ₫

PS110 Titanium Repair Putty là dạng keo epoxy hai thành phần có hiệu suất cao, kháng hóa chất tuyệt vời, chịu được tải nặng trong môi trường hóa học khác nghiệt. Sau khi hóa răn hoàn toàn có...
Mua hàng