Tìm kiếm

Steel 5 MIN (SF) REPAIR PUTTY PS107 | Mattit Sửa Chữa Nhanh 5 Phút

0 ₫

PS107 Là dạng keo epoxy hai thành phần có chứa các hạt thép không gỉ. Đặc tính: Sửa chữa nhanh Thích hợp cho các mục đích sửa chữa nhanh và khẩn cấp. Sửa chữa trong vòng chưa đến 01 giờ...
Mua hàng