Tìm kiếm

DEVCON S-5 EPOXY | Keo Dán Kim Loại | Ứng Dụng Sửa Chữa Vết...

80,000 ₫

Trộn  đều 2 thành phần theo tỷ lệ đã thiết kế của nhà sản xuất. Dùng miếng nhựa nhỏ để trộn và trám keo. Màu keo sau khi trộn phải đồng...
Mua hàng