Tìm kiếm

Underwater Repair Putty PS106 | Mattie Sửa Chữa Dưới Nước, Dán...

1,815,000 ₫

PS106 là dạng keo epoxy hai thành phần ứng dụng sửa chữa trong môi trường dưới nước. Có thể dán kim loại, gạch và nhựa. Sau khi hóa rắn có thể...
Mua hàng