Download

TNV luôn mong muốn hỗ trợ khách hàng tốt nhất trong suốt quá trình tìm hiểu, mua và sử dụng sản phẩm mà TNV đang cung cấp. Dưới đây là tài liệu các tài liệu liên quan đến công ty, sản phẩm và hướng dẫn kỹ thuật... Nếu cần sự hỗ trợ hơn nữa, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với đại diện của TNV thông qua số điện thoại: 0345-015-515

Giới thiệu về Hosch và TNV Engineers

Hệ thống gạt sạch băng tải kiểu D

 HOSCH D2 Brochure (thông số kỹ thuật
 HOSCH D2 Dimensions (thông tin kích thước)
 HOSCH D2 Installation (hướng dẫn lắp đặt)
 HOSCH D2 Parts (chi tiết và mã số đặt hàng)

Hệ thống gạt sạch băng tải kiểu C

 HOSCH C2/3 Brochure (thông số kỹ thuật
 HOSCH C2/3 Dimensions (thông tin kích thước)
 HOSCH C2/3 Installation (hướng dẫn lắp đặt)
 HOSCH C2/3 Parts (chi tiết và mã số đặt hàng)

Hệ thống gạt sạch băng TNV Z Series

0345-015-515