Liên Hệ


Liên hệ

Công ty TNHH TNV Việt Nam
Văn phòng/nhà máy: KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
(www.g.page/vattubangtai)
Điện thoại: (024) 2120 9696  Hotline: (0908)322112 
Email: info@tnvengineers.com 
033-2399-293