[tintuc]

Mỗi một nhà máy khác nhau, không gian thiết kế ở vị trí của đổ của băng tải là khác nhau. Và rất nhiều nhà máy rất hạn chế trong không gian lắp đặt gạt băng. Đặc biệt ở vị trí bụng băng.

Xuất phát từ yêu cầu này, Hosch đã giới thiệu gạt sạch băng tải kiểu CT nhằm kết nối với những hệ thống băng tải có sẵn mà khả năng thay đổi thiết kế cửa đổ là khó khăn.

Một số đặc tính cơ bản:

  • Loại gạt sạch: Hai hàng lưỡi cào
  • Ứng dụng cho các hệ thống băng tải trọng trung bình
  • Bề rộng băng tải có thể ứng dụng: từ 600 đến 2.000 mm
  • Tốc độ băng lên tới 3,5 m/s
  • Lắp đặt tại vị trí đầu Pulley (tang)

Video khi gạt CT làm việc

[/tintuc]

Bình luận

0345-015-515